Skip to main content

Werkbaar Werk

Werkbaar werk is niet meer weg te denken in de huidige tijdsgeest. Het is een win-win voor werkgever en werknemer.
Wie werkbaar werk heeft, heeft meer plezier in het werk, leert meer, blijft langer aan de slag en is minder vaak ziek.

Op de website https://www.werkbaarwerk.be vind je alle informatie terug over werkbaar werk.
Je vindt er tips, feiten en cijfers, en nog veel meer.

Welke aanmoedigen zijn er voor ondernemingen om werkbaar werk aan te vatten:

 

In 2023 ondersteunde Ambassador Verhuisopleidingen samen met meer dan 30 sectoren en de SERV een intersectorale campagne Werkbaar Wint! Tal van initiatieven werden opgezet zoals Lunch&Learns, Webinars, Events, info-fiches, …. Alle informatie hierover vindt u terug onder : https://www.serv.be/

Wil je meer info over werkbaar werk neem dan zeker contact met ons op.

Werkbaarheidsenquête

In 2013 werd door Tempera een werkbaarheidsenquête afgenomen bij werknemers en ex-werknemers uit de verhuissector. Doel van deze enquête was om na te gaan welke mogelijke werkbaarheidsproblematieken werknemers en ex-werknemers ondervonden in de verhuissector. Van daaruit werd dan gepolst naar verbetermogelijkheden en –acties bij de werkgevers.

U kan het volledig rapport van deze bevraging nalezen via deze link :