Skip to main content

Wie zijn we?

Ambassador Verhuisopleidingen vzw maakt deel uit van het ‘Huis van de Verhuis’ samen met:

Ambassador wordt hoofdzakelijk gefinancierd door het Sociaal Fonds Verhuizingen. Tevens ontvangt Ambassador financiële middelen van de Vlaamse Overheid en van FOD Waso.

De expert in opleiding voor de verhuissector!


De doelstelling van Ambassador is het zorgen voor een gekwalificeerde instroom binnen de sector en de organisatie van de permanente vorming, rekening houdend met de evolutie en de toestand van de Belgische arbeidsmarkt. Ambassador Verhuisopleidingen heeft een jarenlange ervaring in het geven van opleidingen aan werknemers uit de verhuissector.

Dit gebeurt door:

  • Een kwaliteitsvol aanbod van vaktechnische en communicatieve opleidingen;
  • Opleidingen op maat, zowel intern als bij de bedrijven zelf;
  • Ondersteuning van interne opleidingen;
  • Ondersteuning van bedrijven bij rekrutering en selectie;
  • Organisatie van projecten die een kwaliteitsvolle integratie van werknemers op de werkvloer bevorderen.

Ambassador in ’t kort

In 2005 staken 3 toonaangevende verhuisbedrijven de hoofden bij elkaar om een verhuisschool op te richten. Dit met als doel: verhuizers opleiden om kwalitatief werk aan de klanten te kunnen leveren. Het eerste opleidingscentrum bevond zich in de gebouwen van “Transmoove” vroeger Your Mover – Vandergoten genoemd. Gelijktijdig met de oprichting van het opleidingscentrum werd een aanvraag bij de Vlaamse Overheid ingediend tot het verkrijgen van een sectorconvenant voor de verhuissector.

Het sectorconvenant werd goedgekeurd en beetje per beetje werden de diensten van Ambassador Verhuisopleidingen vzw bekend bij de overige verhuisbedrijven. Sinds 2010 is het opleidingscentrum gevestigd in Evere. In 2005 bedroeg het aantal manuren opleiding: 296 manuren. In 2021 bedroeg dit 6685 manuren.

Met de jaren werden de wettelijke opleidingsverplichtingen strenger en afdwingbaar, doch is er in de verhuiswereld nog heel veel werk om de bedrijven aan te zetten tot competentieontwikkeling, diversiteit en dat investeren in sociaal kapitaal zeer belangrijk is voor de toekomst van het bedrijf (groot of klein). Vanuit Ambassador Verhuisopleidingen vinden wij het dan ook belangrijk om het belang van opleidingen te stimuleren bij de verhuisbedrijven, alsook dat we de bedrijven informeren, sensibiliseren en aanzetten om over te gaan tot actie.


Onze partners