Skip to main content

Theorie Rijbewijs C

Tijdens deze driedaagse klassikale opleiding ondersteunen we de verhuizer ter voorbereiding van zijn theoretisch examen voor het Rijbewijs C. Deze opleiding werd opgestart vanwege de moeilijkheid om de theorie aan te leren via een online applicatie. Een klassikale ondersteuning biedt veel voordelen zoals het dieper ingaan op bepaalde thema’s, het vragen kunnen stellen aan de opleider, …. Deze ondersteuning wordt ook positief onthaald door de verhuizers zelf.

Gedurende deze opleiding worden alle thema’s die op het examen aangehaald worden grondig doorgenomen en herhaald. Deze formule verhoogd de kansen van de deelnemer om te slagen in zijn theoretisch examen.

Tarieven:

  • P-kaarthouder : 300 EUR
  • Standaard : 700 EUR
Ik heb interesse