Skip to main content

PRIVACYVERKLARING

AMBASSADOR Verhuisopleidingen v.z.w respecteert uw privacy en hecht groot belang aan het beschermen van uw privacy, de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Persoonsgegevens.

In het kader van haar doelstellingen en opdrachten verwerkt AMBASSADOR Verhuisopleidingen v.z.w als Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Deze Privacyverklaring legt uit welke persoonlijke gegevens AMBASSADOR Verhuisopleidingen v.z.w verzamelt, waarom we deze verzamelen, wat we ermee doen, hoe we ze beschermen en wat uw rechten zijn. 

Deze privacyverklaring geldt voor alle diensten en de website die door AMBASSADOR Verhuisopleidingen v.z.w worden aangeboden. 

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht:

 • Per post: op de zetel van AMBASSADOR Verhuisopleidingen v.z.w., Stroobantsstraat 48 A, 1140 te Evere. 
 • Telefoon: 02/240.45.70  
 • E-mail: info@ambassador-vzw.be
 • Website: www.ambassador-vzw.be. 

 

DOELSTELLING AMBASSADOR VERHUISOPLEIDINGEN VZW

AMBASSADOR Verhuisopleidingen v.z.w. werd opgericht op 19 december 2006, bij toepassing van de wet van 21 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.

De statuten en doelstellingen van AMBASSADOR zijn gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 2007-01-31, onder nummer 07019715.

AMBASSADOR VERHUISOPLEIDINGEN VZW heeft tot doel:

De organisatie, de promotie en de financiering van elke vorm van opleiding, van technische en niet-technische aard, met het oog op de aanpassing, bijscholing, specialisatie, herscholing, rekrutering, selectie tewerkstelling en beoordeling (assessment) van:

 alle personeelsleden van de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten; kandidaat-personeelsleden van de bovengenoemde ondernemingen, natuurlijke personen, rechtspersonen, instellingen en verenigingen;

 personeelsleden van andere natuurlijke personen, rechtspersonen, instellingen en verenigingen.

VERWERKINGSDOELEINDEN

AMBASSADOR Verhuisopleidingen v.z.w verkrijgt en verwerkt de persoonsgegevens van werklieden en werksters tewerkgesteld door verhuisfirma’s, die bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) geregistreerd zijn onder kengetal 084, alsook van andere natuurlijke personen, rechtspersonen, instellingen en verenigingen.

Deze persoonsgegevens zijn rechtstreeks afkomstig van de werkgever en worden meegedeeld naar aanleiding van een inschrijving of deelname aan een der bovenvermelde activiteiten.

Ze worden uitsluitend gebruikt in het kader van de diensten die door AMBASSADOR Verhuisopleidingen v.z.w worden aangeboden. De lijst van deze diensten/activiteiten is terug te vinden in de kalender op de website van AMBASSADOR Verhuisopleidingen v.z.w.

RECHTSGROND(EN) VAN DE VERWERKING

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, meer bepaald: 

 • toestemming, 
 • noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, 
 • (c) wettelijke verplichting, en 
 • (f) de behartiging van het gerechtvaardigd belang.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

AMBASSADOR Verhuisopleidingen v.z.w verkrijgt en verwerkt de persoonsgegevens van contactpersonen van werkgevers van werklieden en werksters. AMBASSADOR Verhuisopleidingen v.z.w verwerkt deze op basis van de uitvoering van de overeenkomst.

Welke persoonsgegevens van contactpersonen verwerkt AMBASSADOR Verhuisopleidingen vzw?

 • Hun identificatiegegevens (naam, adres).
 • Hun contactgegevens. (e-mail/telefoon/fax)
 • Hun functie.
 • Hun werkgever.

AMBASSADOR Verhuisopleidingen v.z.w verkrijgt en verwerkt de persoonsgegevens van werklieden en werksters. AMBASSADOR Verhuisopleidingen v.z.w verwerkt deze op basis van de wettelijke verplichting.

Welke persoonsgegevens van werklieden en werksters verwerkt AMBASSADOR Verhuisopleidingen vzw?

 • Hun persoonlijke gegevens uit het Rijksregister (naam, adres, nationaliteit, leeftijd,…).
 • Hun contactgegevens.
 • Hun opleiding gegevens.
 • Hun P-kaart nummer.
 • Hun loopbaangegevens (bv. diploma’s en andere opleidingsattesten).
 • Hun werkgever.

AMBASSADOR Verhuisopleidingen v.z.w verkrijgt en verwerkt de persoonsgegevens van leveranciers en trainers (coaches). Deze persoonsgegevens worden door de leveranciers zelf via telefonisch contact en e-mail overgemaakt. AMBASSADOR Verhuisopleidingen v.z.w verwerkt deze op basis van de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst.

Welke persoonsgegevens van leveranciers en trainers (coaches) verwerkt AMBASSADOR Verhuisopleidingen vzw?

 • Hun persoonlijke gegevens (naam, adres, …).
 • Hun contactgegevens.
 • Extra persoonlijke data – enkel de trainers: hun loopbaangegevens (bv. diploma’s en andere opleidingsattesten).
 • Hun financiële gegevens.

AMBASSADOR Verhuisopleidingen v.z.w verkrijgt en verwerkt de persoonsgegevens van bezoekers van de website. AMBASSADOR Verhuisopleidingen v.z.w verwerkt deze op basis van toestemming en gerechtvaardigd belang.

Welke persoonsgegevens van bezoekers van de website verwerkt AMBASSADOR Verhuisopleidingen vzw?

 • Hun persoonlijke gegevens (naam, adres, …).

Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via het contactformulier dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg kunnen worden gegeven. 

OVERMAKEN AAN DERDEN

Ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden kan AMBASSADOR Verhuisopleidingen v.z.w gebruik maken van verwerkers om uw persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, of andere organen die namens AMBASSADOR Verhuisopleidingen v.z.w persoonsgegevens verwerken. 

Met deze verwerkers heeft AMBASSADOR Verhuisopleidingen vzw een verwerkingsovereenkomst afgesloten overeenkomstig artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Binnen AMBASSADOR Verhuisopleidingen vzw worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.

AMBASSADOR Verhuisopleidingen vzw geeft de Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers:

 • Verwerkers die voorzien in hosting van de Website, aanverwante databases en Cloud computing;
 • Verwerkers die het opleidingsplatform beheren;

AMBASSADOR Verhuisopleidingen vzw garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen hebben genomen ter bescherming van hun persoonsgegevens. 

AMBASSADOR Verhuisopleidingen vzw verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derden.

BEWAARPERIODE

De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van de wetgeving i.v.m. de sociale zekerheid, het arbeidsrecht, het pensioenrecht, de boekhouding, enz.). 

Daarnaast worden gegevens steeds zolang bijgehouden zoals wettelijk bepaald is en niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden. 

UW RECHTEN

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkenen hebben te allen tijde recht op inzage van hun persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (b) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, hebben de betrokkenen het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van hun persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere (rechts)persoon.

Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u uw volledige naam en gegevens te verstrekken en richt u uw verzoek aan info@ambassador-vzw.be

U wordt binnen één maand op de hoogte gebracht of en welke maatregelen genomen worden naar aanleiding van het indienen van uw verzoek. 

DIRECT MARKETING

De betrokkenen hebben het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

COOKIES

De website van AMBASSADOR Verhuisopleidingen vzw maakt gebruik van functionele-, preferentie- en statistische cookies. 

 • De functionele cookies plaatsen we altijd en deze zijn nodig om de website goed te laten werken. Zo kunnen wij onze onlinedienstverlening uitvoeren. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op de website wanneer u dat wilt. Deze cookies hebben geen impact op uw privacy en worden anoniem ingezet. 
 • De preferentie cookies verzamelen informatie over uw keuzes en voorkeuren en maken uw navigatie aangenamer en persoonlijker. Deze cookies maken het mogelijk om de taal te onthouden om de Website dienovereenkomstig te personaliseren
 • De statistische cookies worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker te meten en zo te kunnen analyseren.

Voor cookies met statistische doeleinden vragen we u steeds uw toestemming. U kunt deze cookies echter niet uitschakelen via onze website. Wilt u geen gebruik maken van deze cookies? Dan kunt u dit aanpassen in uw browserinstellingen, zie punt 4 van onze cookie policy.

FACEBOOK EN INSTAGRAM

Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

KLACHT

De betrokkenen beschikken te allen tijde over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel –   +32 (0)2 274 48 00/ contact@apd-gba.be /www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

WIJZIGINGEN

AMBASSADOR Verhuisopleidingen vzw houdt zich het recht voor deze privacyverklaring steeds te wijzingen.

Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 09/10/2023.