Skip to main content

Opleiding mobiele werktuigen

Is er nood aan een extra opleiding voor een mobiel werktuig ? Geef jouw werknemer het passende opleidingstraject voor een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling.

Als werkgever betaal je niets!

Je krijgt ondersteuning van Ambassador vzw per deelnemer of groep deelnemers in functie van het doel dat je wilt bereiken.  De trajecten worden steeds op het einde van elk jaar opnieuw geëvalueerd. Ambassador dekt een beperkt aantal trajecten zolang het beschikbare budget toereikend is.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De deelnemers vallen onder het Paritair Comité 140.05
  • Alle P-kaarthouders komen in aanmerking, S-kaarthouders ook indien ze 12 maanden voorafgaand het opleidingstraject minstens 75 dagen in de sector gewerkt hebben.
  • Je doet een beroep op een erkend opleidingscentrum.

Geïnteresseerd?.

  1. Mail het aanvraagformulier door naar caballero@sfverhuizingen.be
  2. De aanvraag moet steeds vóór de start van het traject gebeuren.
  3. Na de goedkeuring van de aanvraag neem je contact op met het gekozen opleidingscentrum om het traject vast te leggen.
  4. Het opleidingscentrum stuurt ons per mail de factuur en details over het traject.

Betaling?

Na afloop van het traject bezorg je de deelnemerslijst aan de opleider. Binnen de 3 maanden na het einde van het traject stuurt de opleider de deelnemerslijst naar juan.caballero@sfverhuizingen.be, samen met de factuur. Als Ambassador vzw alle documenten ontvangen heeft, wordt de opleider vergoed.

Ik heb interesse