Skip to main content

Het belang van opleiding

Werknemers vormen is positief voor het op peil brengen van de kwaliteit van de verhuisprestaties en dat draagt dan weer bij tot de tevredenheid van de klanten. Bovendien is het een goede zaak voor de beroepsfierheid in het algemeen. Levenslang leren zorgt voor een continue kans om te groeien en jezelf te ontplooien.

Wettelijke verplichting

Sinds 2017 is de Wet van 5 maart 2017 (betreffende Werkbaar en Wendbaar werk) van toepassing. Deze wet regelt de organisatie van permanente vorming in de ondernemingen.

Om als chauffeur C/CE je rijbewijs te kunnen behouden dien je elke 5 jaar 35 uren (waarvan minstens 3 uur praktijk) nascholing vakbekwaamheid (code 95) in een door FOD Mobiliteit erkend centrum gevolgd te hebben. Chauffeurs die niet kunnen bewijzen het vereiste aantal uren nascholing te hebben gevolgd, kunnen hun rijbewijs niet verlengen en mogen bijgevolg niet meer rijden met de vrachtwagen.

Kwaliteit

Ambassador Verhuisopleidingen vzw streeft naar een kwaliteitsvol opleidingsaanbod dat antwoord biedt aan de wensen en noden van werknemers en werkgevers uit de sector. We bieden standaard een vast aanbod aan, maar komen ook graag tegemoet aan uw specifieke vraag.

We beschikken over een QFor kwaliteitslabel.

Erkende interne opleiding

Eén van uw medewerkers kan zelf deze opleiding verzorgen, nadat hij of zij bij Ambassador Verhuisopleidingen vzw een opleiding ‘coach op de werkvloer’ gevolgd heeft. De dag en het programma van de opleiding moeten ten laatste 2 weken op voorhand aan Ambassador Verhuisopleidingen vzw gecommuniceerd worden door het invullen van het aanvraagformulier. Ambassador Verhuisopleidingen vzw ondersteunt zowel financieel als organisatorisch bedrijfsspecifieke opleidingen die op de werkvloer kunnen gegeven worden.

Blijf op de hoogte over ons opleidingsaanbod en raadpleeg de opleidingskalender.