Skip to main content

Ladderliftoperator: gevorderde

Deze opleiding is de vervolgmodule van de opleiding “Ladderliftoperator : beginner”. De opleiding concentreert zich meer op het toepassen van verschillende technieken in de praktijk. Daarbij worden meer gevarieerde en uitdagende scenario’s geoefend zoals het opstellen van een lift op een sterk hellend terrein of een onregelmatige ondergrond. Deze opleiding wordt enkel voorzien voor ervaren liftoperatoren of voor operatoren die reeds de opleiding “ladderliftoperator beginner” gevolgd hebben.

Na afloop van de opleiding zullen de deelnemers in staat zijn om:

  • Polyvalent en zelfstandig een ladderlift te kunnen opbouwen, afbreken en bedienen in de praktijk ongeacht de fabrikant of type lift
  • De veiligheidsvoorschriften na te leven en op te sommen
  • De rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van de ladderlift op te sommen
  • Toe te zien op een ergonomische werkwijze van het gebruik van de ladderlift
  • Een realistisch beeld te vormen van de risico’s en deze kunnen opsommen
  • Technieken te kunnen toepassen met betrekking tot het vermijden van slijtage en het uitvoeren van onderhoud
  • Onveilige of potentieel gevaarlijke situaties herkennen en de correcte maatregelen kunnen uitvoeren om deze aan te passen

Tarieven:

  • P-kaarthouder : GRATIS
  • Standaard : 250 EUR
Ik heb interesse