Skip to main content

AMBASSADOR

Verhuisopleidingen VZW

Bekijk onze opleidingen

Ambassador Verhuisopleidingen vzw is het sectoraal competentiecentrum voor de arbeiders die behoren tot het Paritair Comité 140.05 uit de
ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten ingeschreven bij de RSZ onder het kengetal 084.

Ambassador Verhuisopleidingen VZW

Ambassador Verhuisopleidingen vzw heeft met de Vlaamse Overheid en haar sociale partners een sectorconvenant en een addendum Diversiteit en Inclusie ondertekend. Met FOD Waso heeft Ambassador tevens een jongerenproject afgesloten.

De taken van Ambassador Verhuisopleidingen vzw bestaan uit het bevorderen van een gekwalificeerde instroom in de sector en het zorgen voor een competentiebeleid.

Ambassador Verhuisopleidingen vzw engageert zich om vanuit een sectoraal gedragen visie acties op te zetten die aansluiten op de decretale thema’s : aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt, instroom – zij-instroom – doorstroom – retentie, levenslang leren en competentiebeleid, werkbaar werk en diversiteit en inclusie.

Over Ons
De kerntaken van Ambassador Verhuisopleidingen vzw zijn dan ook:

  • De organisatie van de permanente vorming voor de sector;
  • Bedrijven ondersteunen in selectie, rekrutering en retentie;
  • De doelstellingen van het sectorconvenant en het addendum Diversiteit en Inclusie verwezenlijken;
  • De doelstellingen van het jongerenproject FOD WASO behalen om de jongerenwerkloosheid tegen te gaan, de instroom van jongeren in de sector te stimuleren, alsook de problematiek van het gebrek aan chauffeurs C/CE en de vergrijzing in de sector aan te pakken;
  • De constante analyse van de bestaande arbeidsmarkt, de werknemerspopulatie en de behoeften en noden van de sector;
  • Thema’s als duurzame tewerkstelling, levenslang leren, diversiteit en inclusie, werkbaar werk, digitalisering, … onder de aandacht te brengen.
Over Ons

C.A.O. PERMANENTE VORMING VOOR DE VERHUISSECTOR

De wet Peeters legt elke werkgever de regeling op om vanaf 1/1/2017 VIJF opleidingsdagen toe te kennen aan zijn werknemers. Het K.B. in uitvoering van deze wet, biedt sectoren de mogelijkheid om deze verplichting geleidelijk in te voeren, nl. door middel van een C.A.O. kan een afwijkende regeling worden ingevoerd voor bedrijven met minder dan 20 werknemers en een groeipad voor bedrijven vanaf 20 werknemers.

De sociale partners in de verhuissector hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt! Daartoe werd op 27 juni 2018 een C.A.O. over de permanente vorming in de verhuissector ondertekend.

De C.A.O. maakt het onderscheid tussen formele en informele opleidingen en heeft tot doel dat iedereen in de verhuissector op een gestructureerde manier aan de vormingsverplichtingen van de wet Peeters (W. 5 maart 2017) voldoet.