Skip to main content

Non-discriminatie brochure

Het belang van non-discriminatie is groot. Daarom ontwikkelden we samen met een 30-tal sectoren een brochure met aanbevelingen om non-discriminatie op de werkvloer te bevorderen.

In deze brochure komt u te weten:

  • Waarom werk maken van een non-discriminatiecode?;
  • Wat er precies onder discriminatie wordt verstaan;
  • Wat voor een bedrijf de voordelen zijn om een beleid in het teken van non-discriminatie en diversiteit te voeren;
  • Welke stappen u kan zetten om dit beleid concreet in praktijk te brengen.

De sectorale sociale partners dragen non-discriminatie en diversiteit hoog in hun vaandel. Daarom onderschrijven zij deze non-discriminatie aanbevelingen.

De brochure kan hier gedownload worden:  Intersectorale-Handleiding-Non-Discriminatie

Ediv-tool

Online tool voor een diverse en inclusieve werkomgeving. Het Ediv-tool is een ondersteunende e-learning tool bij de uitwerking en opvolging van een inclusief diversiteitsbeleid.

Het doel van eDiv is meervoudig:

  • Informeren, sensibiliseren en (laten) bijlerenover non-discriminatie, gelijke kansen, diversiteit en inclusie
  • Een inclusief en duurzaam diversiteitsbeleid promoten en faciliteren
  • Werkgevers, hr-medewerkers en leidinggevenden inspireren en motiveren
  • Discriminatie helpen voorkomenen remediëren in de verschillende stadia van het HR-proces

Hun aanbod bestaat uit online leermodules (o.a. de antidiscriminatiewetging), een gids naar meer inclusie (o.a. divers talent aanwerven en behouden), inspirerende voorbeelden en handige tools (o.a. checklist voor leesbare vacature).

Ediv-tool

Diversiteitsaward

Elke twee jaar reikt Ambassador Verhuisopleidingen vzw de diversiteitsaward uit aan bedrijven die sterk inzetten op vormingsinspanningen voor hun werknemers en daarbij ook investeren in een diverse werkvloer.