Skip to main content

Ladderliftoperator: beginner

De ladderlift is het werktuig bij uitstek om goederen veilig op hoogte te brengen. Een ladderlift wordt dan ook bij de meerderheid van verhuizingen gebruikt. Het is daarom essentieel om deze veilig en efficiënt te kunnen gebruiken. Elke opstelling van de lift is anders en zeker voor operatoren zonder voorkennis is het cruciaal om deze opleiding te volgen.

Tijdens deze opleiding leer je op een veilige en daartoe voorziene manier de ladderlift op te stellen en te gebruiken. Dankzij onze ervaren instructeurs krijg je tal van tips & tricks recht uit het werkveld die je zullen helpen hier vlot mee aan de slag te gaan. Op deze manier kan de operator de ladderlift vol zelfvertrouwen gebruiken, en is de werkgever zeker dat het gebruik van de ladderlift veilig kan gebeuren.

Na afloop van de opleiding zullen de deelnemers in staat zijn om:

  • Polyvalent te assisteren in het opbouwen, afbreken en bedienen van verschillende soorten ladderliften in de praktijk ongeacht de fabrikant of type lift
  • De veiligheidsvoorschriften na te leven en op te sommen
  • De rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van de ladderlift op te sommen
  • Toe te zien op een ergonomische werkwijze van het gebruik van de ladderlift
  • Een realistisch beeld te vormen van de risico’s en deze kunnen opsommen
  • Technieken kunnen toepassen met betrekking tot het vermijden van slijtage en het uitvoeren van onderhoud
  • Onveilige of potentieel gevaarlijke situaties herkennen en de correcte maatregelen kunnen uitvoeren om deze aan te passen

Tarieven:

  • P-kaarthouder : GRATIS
  • Standaard : 250 EUR
Ik heb interesse