Skip to main content

Jongeren Project – Youth On the Move (YOM)

Ambassador Verhuisopleidingen beschikt over subsidies (Fod Waso) om jongeren te laten instromen naar de verhuissector. Het gaat hier om een samenwerkingsovereenkomst tussen werkgever, werknemer en Ambassador.

Wie kan deze opleiding volgen :

De jongere vanaf 18 jaar en minder dan 26 jaar op het ogenblik dat de attesten behaald zijn. Bovendien moet de jongere minder dan 1 jaar tewerkgesteld zijn bij de werkgever. Het gaat om :

 • Jonge werkzoekenden met speciale aandacht voor laag of erg laag geschoolden of allochtone afkomst
 • Jongeren in IBO of vergelijkbaar stelsel
 • Jongeren in een instapstage
 • Jonge gerechtigden op maatschappelijke integratie of maatschappelijk hulp
 • Jonge herintreders
 • Jonge werknemers die een ‘verminderingskaart herstructureringen’ bezitten
 • Jongeren met een verminderde arbeidsgeschiktheid
 • Jongeren in het stelsel van alternerend leren
 • Jongeren die voltijds onderwijs volgen met uitzondering van opleidingen in de doorstroomrichtingen

Wat zijn de voorwaarden :

De werkgever (vallend onder Paritair Comité 140.05) verbindt zich ertoe de jongere te werk te stellen en te ondersteunen.

De jongere verbindt zich ertoe om de opleidingen te volgen en via zelfstudie zich voor te bereiden op de opdrachten en examens.

Ambassador Verhuisopleidingen vzw verbindt zich ertoe de kosten op zich te nemen na ontvangst van de nodige bewijstukken en met een maximum van:

 • € 2.500,- opleiding rijbewijs B
 • € 4.500,- opleiding rijbewijs C/CE
 • € 1.000,- opleiding heftruck/reachtruck

Tevens biedt Ambassador aan de jongere 5 dagen permanente vorming gratis aan.

Het sociaal fonds komt tussen in de kosten voor :

 • Het rijgeschiktheidsattest (medische schifting) max 92,96€
 • De bestuurderskaart/digitale tachograaf : max 53,72€

Geïnteresseerd ?

Bezorg ons het aanvraagformulier via mail : juan.caballero@sfverhuizingen.be en wij doen het nodige.

Heeft u hierover nog vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren.