Skip to main content

Montage en demontage technieken

Het correct demonteren en monteren van meubelstukken is een belangrijk onderdeel van het werk van een verhuizer. Het onder de knie hebben van de juiste technieken zal de volledige verhuisprocedure ten goede komen.

De gedemonteerde stukken kunnen vlotter geladen en verhuisd worden, wat een winst in tijd betekent. Daarenboven wordt het risico op schade tot een minimum herleid.

Deze opleiding toont de correcte handelingen in de praktijk, zowel wat betreft het demonteren als het opnieuw monteren van het te verhuizen meubilair.

Na afloop van de opleiding zullen de deelnemers in staat zijn om:

  • De nodige voorbereiding te treffen ter bevordering van een optimale montage
  • Het juiste demonteermateriaal + hulpmiddelen te hanteren
  • In de juiste volgorde stukken te demonteren
  • In de juiste volgorde stukken te hermonteren
  • Een correcte plaatsing en afwerking verzekeren
  • Het correct omgaan met schadegevallen, en aandacht voor preventie + afhandeling

Tarieven:

  • P-kaarthouder : GRATIS
  • Standaard : 250 EUR
Ik heb interesse