Skip to main content

Samenwerking met het onderwijs

Iedereen is het erover eens dat de overstap van het onderwijs naar het bedrijfsleven alleen vlekkeloos kan verlopen als de schoolloopbaan goed afgestemd is op/rekening houdt met de bedrijfswereld. Hiervoor zijn inspanningen nodig van het onderwijs en van de bedrijfswereld.

Sinds een tiental jaren kunnen de scholen van het deeltijds onderwijs een erkende module verhuizer-drager en verhuizer-inpakker inrichten. CDO Antwerpen Noord tekende hier op in.

Ambassador kan u hierover verder informeren. Wat zijn de tewerkstellingsmogelijkheden, de voorwaarden, met welke scholen kan u samenwerken, zijn er complementaire lesdagen bij Ambassador, …

Dit heeft verschillende voordelen voor u:

  • Het is een interessant systeem van opleiding (3 dagen praktijk in bedrijven(maximum 23 uur) en 2 dagen algemene theoretische vorming op school).
  • Een waardevol (bijkomend) rekruteringsinstrument; jongeren zijn na de opleiding onmiddellijk inzetbaar.
  • Beperkte kosten dankzij de overheidssteun (de federale overheid vermindert de werkgeversbijdrage voor de RSZ en geeft een stagebonus, Europa voorziet een subsidie voor de begeleiding van de jongere).
Ik heb interesse