Skip to main content

Bedrijfsinterne opleidingen

Erkende interne opleidingen zijn opleidingen die door het bedrijf in eigen beheer georganiseerd worden. Instructeur,
opleidingsprogramma en materiaal worden door het bedrijf ter beschikking gesteld.

Opleidingen “on the job” verhogen de competenties van de werknemers op een realistische manier.

In tegenstelling tot de opleidingen die Ambassador verhuisopleidingen organiseert, gaat het hier om opleidingen gegeven
door de werkgever. Deze opleidingen zijn zeer bedrijfsspecifiek, de expertise hiervan ligt bij het bedrijf. Een van uw medewerkers
kan zelf deze opleiding verzorgen, nadat hij of zij bij Ambassador een opleiding ‘coach op de werkvloer’ gevolgd heeft.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen de interne bedrijfsopleidingen erkend worden als permanente vorming:

  • Door het aanvraagformulier ten laatste 2 weken voor opleiding in te vullen met de volgende info: Datum en plaats van opleiding, kort opleidingsprogramma, naam instructeur en aantal deelnemers.
  • Door de Deelnemerslijst Ambassador, ingevuld en getekend terug te bezorgen aan Ambassador verhuisopleidingen vzw binnen twee weken na de opleiding.

Ambassador erkent deze opleidingen als permanente vorming in het kader van de Europese verplichtingen inzake opleiding en het bedrijf kan hiervoor een officieel attest krijgen.

Interne opleidingen zijn wel onderworpen aan eventuele controle door de attestverstrekker en er is geen tussenkomst in de loonkost door het Sociaal Fonds voorzien (dit in tegenstelling tot de opleidingen via Ambassador verhuisopleidingen).

Inhoud interne bedrijfsopleidingen

Naast de vaktechnische aspecten, hebben deze opleidingen eveneens betrekking op de communicatieve vaardigheden en de werkhouding tegenover de klant, de teamleader en de collega’s.

Procedure:

  1. Eigen instructeur volgt bij Ambassador eerst de opleiding ‘coach op de werkvloer’.
  2. Aanvraagformulier ‘erkenning interne bedrijfsopleiding’ invullen.
  3. Deelnemerslijst invullen en laten ondertekenen door de deelnemers.
  4. Mogelijkheid tot controle door Ambassador verhuisopleidingen (externe werven), ook een aanvraag indienen tot toegang op de werven voor Ambassador verhuisopleidingen vzw.
  5. Bij gebruik van interne instructeur: De instructeur moet kunnen aantonen dat hij de nodige pedagogische, communicatieve en vaktechnische competenties heeft om kennis en werkhouding te kunnen verbeteren.
  6. De dag en het programma van de opleiding moeten ten laatste 2 weken op voorhand aan Ambassador gecommuniceerd worden door het invullen van het aanvraagformulier.

Ambassador verhuisopleidingen vzw engageert zich om:

– De pedagogische vorming van de bedrijfsinstructeurs op zich te nemen. Multiculturele vorming is hierbij een vast onderdeel dat door Ambassador verhuisopleidingen wordt verzekerd en in het programma wordt geïntegreerd.

– Attest af te leveren indien aan de voorwaarden voldaan is.

– Tussenkomst in de loonkost van een door Ambassador erkende instructeur/coach. 30€ per lesuur wanneer 4 tot 6 werknemers worden gecoacht met een max. van 8 lesuren per dag. Indien minder dan 4 werknemers voorziet Ambassador een percentage van het totaal bedrag/lesuur. De tussenkomst in de loonkost is gelimiteerd per bedrijf: Het maximum bedrag (30 euro/uur) kan slechts 2x per jaar uitbetaald worden aan een bedrijfsinterne instructeur die een volledige dag (8u) aan opleiding besteedt (volgens de formule 2x30x8).

1 wn 2 wn 3 wn 4 wn 5 wn 6 wn
€ 7.5/u € 15/u € 22/u € 30/u € 30/u € 30/u
Meer info