Skip to main content

Sectorconvenant en Addenum Non-Discriminatie en Inclusie

Ambassador Verhuisopleidingen vzw heeft een sectorconvenant en een addendum Diversiteit en Inclusie ondertekend samen met haar sectorale sociale partners en de Vlaamse Overheid. Voor de periode 2023 – 2025 verbinden wij ons om de sector te ondersteunen en dit met betrekking tot de 5 decretale thema’s :

1) aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt

2) instroom, zij-instroom, doorstroom, retentie

3) levenslang leren en competentiebeleid

4) werkbaar werk

5) diversiteit en inclusie