Inboedelverhuizer

Inschrijven wachtlijst

De opleiding inboedelverhuizer is ontwikkeld voor verhuizers die voornamelijk betrokken zijn bij het uitvoeren van een (particuliere) verhuizing.

Tijdens deze tweedaagse opleiding, verdeeld over 1 dag communicatie en 1 dag technieken, krijg je alle nodige skills mee die je nodig hebt om een inboedelverhuizing vakkundig te kunnen uitvoeren. Daarbij wordt uitvoerig stilgestaan bij de karakteristieken van deze werkomstandigheden en ook de gevolgen die dit heeft op vlak van communicatie. Denk hierbij maar aan inpakken, laden en lossen, veiligheid, …

Na afloop van de opleiding zullen de deelnemers in staat zijn om:

• Verhuisgoederen veilig kunnen stapelen om de kans op schade te minimaliseren ihkv een inboedelverhuizing
• Een volumeberekening maken van een hoeveelheid te verhuizen goederen/materiaal ihkv een inboedelverhuizing
• Een overzicht hebben van alle verschillende inpakmaterialen en beschermingsmiddelen ihkv een inboedelverhuizing
• De meest voorkomende items ihkv een inboedelverhuizing vakkundig kunnen inpakken
• Ergonomisch verantwoord te werk kunnen gaan ihkv een inboedelverhuizing
• Bewust zijn van de impact van communicatie op het werk
• Efficiënter en doelgerichter kunnen communiceren
• Bewust zijn van de jobinhoud en deze correct kunnen inschatten
• Bewust zijn van de risico’s die verbonden zijn aan het uitvoeren van een verhuizing
• Maatregelen kunnen treffen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken