Bedrijfsinterne opleidingen zijn opleidingen die door het bedrijf in eigen beheer georganiseerd worden. Instructeur, opleidingsprogramma en materiaal worden door het bedrijf ter beschikking gesteld. De bedoeling van deze vernieuwde vorm van opleiding is om arbeiders permanent bij te scholen op de werkvloer in een realistische arbeid- en stresssituatie.

In tegenstelling tot de opleidingen die Ambassador Verhuisopleidingen organiseert, al dan niet via mobiele leerateliers, gaat het hier dus om opleidingen gegeven door de werkgever, bij voorkeur bij de klant, m.a.w.  in een reële werksituatie. Al doende worden er aan de handelende arbeider richtinggevende, constructieve aanbevelingen gegeven ter verbetering van het werkresultaat en verhoging van de competentie.

Ambassador erkent deze opleidingen als permanente vorming in het kader van de Europese verplichtingen inzake opleiding,en het bedrijf kan hiervoor een officieel attest krijgen. Deze opleidingsuren kunnen bijgevolg ingegeven worden in de sociale balans. Interne opleidingen zijn wel onderworpen aan eventuele controle door de attestverstrekker en er is geen tussenkomst in de loonkost door het Sociaal Fonds voorzien (dit in tegenstelling tot de opleidingen via Ambassador verhuisopleidingen).

Inhoud bedrijfsinterne opleidingen:

Naast de vaktechnische aspecten, hebben deze opleidingen eveneens betrekking op de communicatieve vaardigheden en de werkhouding tegenover de klant, de teamleader en de collega’s.

Procedure:

1. Eigen instructeur volgt bij Ambassador eerst de opleiding 'coach op de werkvloer'.

2.  Formulier ‘erkenning interne bedrijfsopleiding’ invullen:

3. Deelnemerslijst invullen en laten ondertekenen door de deelnemers.

4. Mogelijkheid tot controle door Ambassador verhuisopleidingen (externe werven), ook een aanvraag indienen tot toegang op de werven voor Ambassador verhuisopleidingen vzw.

5. Bij gebruik van interne instructeur: De instructeur moet kunnen aantonen dat hij de nodige pedagogische, communicatieve en vaktechnische competenties heeft om kennis en werkhouding te kunnen verbeteren.


Ambassador verhuisopleidingen vzw engageert zich om:

- De pedagogische vorming van de bedrijfsinstructeurs op zich te nemen.

- Attest af te leveren indien aan de voorwaarden voldaan is.

- Tussenkomst in de loonkost van een door Ambassador erkende instructeur:

Per coach € 30/lesuur wanneer 4 tot 6 werknemers worden gecoacht met een maximum van 8 lesuren/dag. Indien minder dan 4 werknemers voorziet Ambassador een percentage van het totaal bedrag/lesuur. De tussenkomst in de loonkost kan maximum voor 2 instructeurs/dag/bedrijf worden gegeven. Maximum 2 dagen/bedrijf/ jaar.

Terugbetaling coach: 1 wn 7,5/u - 2 wn 15/u - 3 wn 22/u - 4 wn 30/u - 5 wn 30/u - 6 wn 30/u.