Bron: Taalbeleid als strategische meerwaarde voor uw onderneming.

Taalbeleid is altijd op maat en voorziet niet alleen taalopleiding voor anderstalig personeel, maar is ook gericht op de acties van het management, sensibilisatie van de Nederlandstalige collega's en creatie van een leerrijke werkplek.

(TAAL)ACTIE !


VOOR LEIDINGGEVENDEN:

- De Taalscan: 'welke taalcompetenties zijn minimaal vereist om een job efficiënt te kunnen uitvoeren?'

- Hoe wordt het veiligheidsbeleid bekend gemaakt? Met behulp van beeldmateriaal?

- Vereenvoudiging van de schriftelijke administratie (ook voordelig voor Nederlandstalig personeel)

- Opstart taalpeter of -meterschap

 

VOOR NEDERLANDSTALIGEN:

- Een training volgen om stil te staan bij hun 'taalgebruik'. Een sectorconsulent kan u inlichten over de mogelijkheden.

- Sociaal contact en interactie tussen Nederlandstaligen en anderstaligen stimuleren. bijvoorbeeld door ploegen te herschikken, conversatietafels te organiseren.

www.cafecombinne.be

www.bru-taal.be

 

OP DE WERKPLEK:

- Pictogrammenboekjes: Een boekje op maat van de verhuissector is momenteel in aanmaak!

- Kleine zakwoordenboekjes.

- Veel gebruikte zinnen op papier zetten en uithangen.

- Een taalrijke context creëren door toegankelijke Nederlandstalige kranten te voorzien en/of een Nederlandstalige zender op te zetten.

 

VOOR ANDERSTALIGEN:

- Opleiding in het bedrijf (Nederlands op de werkvloer of taalondersteuning)

- Externe taalopleidingen

Meer info bij een sectorconsulent.