Bron: Competentiegids CO OP Hout & HRM Coach Unizo

'OPLEIDING' is belangrijk voor de blijvende inzetbaarheid van werknemers en voor de kwaliteit van uw verhuisdiensten

 Er bestaan verschillende opleidingsvormen: externe opleidingen, opleiding op de werkplek, stapsgewijs, taakuitbreiding,...

STAPPEN:

1) De opleidingsbehoeften van uw bedrijf in kaart brengen

- Op strategisch niveau: bij nieuwe klanten/opdrachten moet u steeds nagaan of de vaardigheden van uw werknemers nog voldoen.

- Instroom of doorstroom van personeel: opmaak van persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP).

- Bij specifieke problemen en/of knelpunten.

- Op vraag van de werknemers zelf.

2) Is opleiding echt noodzakelijk?

- Kan het probleem wel verholpen worden door opleiding?

- Kunnen andere factoren het probleem verbeteren of verhelpen (bv aangepaste werktuigen, schriftelijke werkinstructies,...).

3) Hoe voorbereiden?

- Bij elke opleidingsnood hanteerbare en concrete opleidingsdoelen formuleren.

- Keuze van de opleidingsvorm.

- Maak een opleidingsplan (rekening houden met de verschillende agenda's, produktiepieken en eventuele vervangingen).

- Budgetteer.

- Maak duidelijke afspraken met de opleiders.

- 'Verkoop' de opleidingen intern zowel aan werknemers, teamchefs als middenkader.

4) Hoe kan je het effect vergroten?

 Onderzoek steeds of de opgeleide werknemers het geleerde toepassen en hun gedrag veranderen. Biedt ook de ruimte om de opgedane evaring toe te passen.

Registreer de opleidingen in het personeelsdossier!