ILW staat voor Industrieel LeerlingenWezen.

Het is een tewerkstellingscontract dat is voortgekomen uit de wet van 19 juli 1983.

De verhuissector heeft een Paritair Leercomité waar werkgeververtegenwoordigers en werknemersvertegenwoordigers  verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van het leerreglement. In het leerreglement komen de volgende zaken aan bod:

- De beroepen waarvoor een leerovereenkomst afgesloten kan worden.

- De duur van de leertijd (12 maanden).

- De leeftijdsgrens (tot het jaar waarin de leerling 21 wordt. Uitzonderingen kunnen, na schriftelijke motivatie, bij het PLC aangevraagd worden).

- Inrichting van de eindproeven.

- Berekening van de maandelijkse vergoeding.

- Model van de leerovereenkomst.

 

Meer informatie vindt u hier terug, of contacteer een sectorconsulent.

De opleidingenstructuren voor de modules 'verhuizer-drager' en 'verhuizer-inpakker' werden reeds opgemaakt.