Niet alleen via een loopbaan- en diversiteitsplan kan u tegemoetkoming ontvangen voor uw opleidings- en tewerkstellingsprojecten.

Via de Vlaamse overheid zijn er diverse tewerkstellingsmaatregelen mogelijk.

Via www.aandeslag.be kan u voor alles te weet komen over de waaier aan tewerkstellingsmaatregelen, of contacteer een sectorconsulent.