Mogelijke inhoud (bron: CO OP Hout)

Verwelkoming door de bedrijfsleider/personeelsverantwoordelijke.

Voorstelling van de sleutelfuncties:

- Organigram

- Lijst van wie is wie? (+ telefoonnummers)

Voorstelling van de onderneming:

- Missie, visie, waarden en normen

- Geschiedenis

- Activiteit

- Verschillende afdelingen

Praktische info:

- Huishoudelijk regelement

- Werkinstructies (algemene gedragsregels, verschillende documenten, veiligheid, gebruik ladderlift, laden en lossen, de dag van de verhuis, afrekenen, schade, loon, gebruik van bedrijfsvoertuig, vakantieregeling,...)

- Praktische afspraken (openingsuren, arbeidsduur, pauzes, werkkledij,...)

- Procedures bij afwezigheid, ziekte, arbeidsongeval, brand

- Opleidingsmogelijkheden

- Overlegorganen en communicatie

TIPS:

- Hou het kort en bondig.

- Hanteer eenvoudig taalgebruik.

- Visualiseer.

- Maak een checklist op zodat u zeker niets vergeet in het onthaaltraject.