Een goed onthaal is goud waard!

De zoektocht en de selectiedagen zijn achter de rug... klaar voor de volgende stap: De introductie van de nieuwe werknemer in uw firma.

Een onthaal waar goed werd over nagedacht en dat structureel werd ingebed zal ervoor zorgen dat een aanwerving vlotter en efficiënter verloopt: Het risico op vroegtijdig afhakken wordt voorkomen, de motivatie van uw werknemer verhoogt, de arbeidstoon wordt gezet en het zorgt voor een snellere inburgering in het bedrijf.

Naast deze voordelen voor uw werking dient ook gezegd te worden dat onthaal en begeleiding van nieuwe werknemers een wettelijke verplichting is.

Op 10 mei 2007 is in het Belgisch Staatsblad het KB van 25 april 2007 betreffende het onthaal en de begeleiding van nieuwe werknemers met betrekking tot de bescherming van het welzijn bij de uitvoering van hun werk, bekrachtigd.

Concreet betekent dit voor uw bedrijf:

- Dat de zaakvoerder een lid van de hiërarchische lijn aanduidt.

- Dat de zaakvoerder zelf het onthaal organiseert.

 

De volgende wettelijkheden dienen tot uitvoering te worden gebracht:

- Organisatie van het onthaal.

- Er zich van gewissen dat de werknemer de instructies begrepen heeft en in de praktijk kan brengen.

- Waken over de naleving.

- Ondertekening van een document waaruit blijkt dat het onthaal georganiseerd werd en de nodige inlichtingen werden verstrekt.

- Het aanduiden van een ervaren werknemer, belast met de begeleiding van een beginnende werknemer.


In de praktijk zijn er verschillende acties mogelijk:     

- Een onthaalbrochure voor nieuwe werknemers.

- Een kick-off dag.

- Een inwerkprogramma opstellen.

- Aanstellen van een 'peter'/'meter'.

- ...