De juiste man op de juiste plaats vinden: soms een hele opgave

Geschikte personeel vinden en houden blijft moeilijk. Toch zijn we ervan overtuigd dat er heel wat potentieel onder de werkzoekenden aanwezig is. 

Ten eerste vergt de aanwerving van personeel een goed inzicht in de functie -en competentievereisten. Meer info hierover in onze beroepscompetenties.

Heeft u graag hulp bij het opstellen van een vacature, neem zeker contact met ons op. Een voorbeeld van een vacature.

Soms komt het er op neer om zelf de nodige inspanningen te leveren: een goed onthaalbeleid, duidelijke afspraken maken, opvolging van personeel, kan wonderen doen.

In veel verhuisbedrijven heeft de bedrijfleider verschillende opdrachten: mee verhuizen, werken als commercieel bediende, als administratief bediende, problemsolver, HR-manager,... en liggen de prioriteiten niet bij het personeelsbeleid.

Ambassador vzw wil graag partner zijn in uw aanwervingsbeleid. U kan beroep doen op ons voor de instroom van gekwalificeerd personeel, om jongeren die Leren&Werken aan te trekken, zelfs om jobstudenten te werven.