Waarom samenwerken met de bedrijfswereld?

- Om de realiteitswaarde van uw opleidingen te verhogen.

- Door leerlingen te confronteren met reële bedrijfsactiviteiten -en problemen ontwikkelen ze competenties die moeilijk in een traditionele klassikale context aangeleerd kunnen worden.

- Om begeleiders en leerkrachten een beter inzicht te doen verwerven in de bedrijfswereld.

- Door samen te werken met bedrijven kan er meer respect ontstaan voor het onderwijs binnen die bedrijven.

  - Om de overstap van school naar werk te vergemakkelijken.

Concreet kent de verhuissector reeds enkele jaren een goede samenwerking met enkele Centra voor Deeltijds Onderwijs. Ze bieden werkervaringsplaatsen aan voor de leerlingen uit de richting 'verhuizer'. De sector heeft een paritaire leercomité en kan bedrijven laten erkennen als patroon en leerlingen tewerkstellen via een industrieel leercontract (ILW).

Meer weten? Contacteer een sectorconsulent, telefonisch via: 02/240 45 70.